Критерії оцінювання учнів 5-х класів


 До уваги учнів 5-х класів та їхніх батьків!

З ІІ чверті результати навчання учнів 5-х класів оцінюються за рівнями. Пропонуємо ознайомитися з критеріями оцінювання

Загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів,

які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту

базової середньої освіти

Рівні

результатів

навчання

Бал

Загальна характеристика

І. Початковий

 

1

Учень/учениця розрізняє об'єкти вивчення

2

Учень/учениця відтворює незначну частину навчального

матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення

3

Учень/учениця відтворює частину навчального матеріалу; з

допомогою вчителя виконує елементарні завдання

ІІ. Середній

 

4

Учень/учениця з допомогою вчителя відтворює основний

навчальний матеріал, повторює за зразком певну операцію, дію

5

Учень/учениця відтворює основний навчальний матеріал, з

помилками й неточностями, дає визначення понять, формулює

правило

6

Учень/учениця виявляє знання й розуміння основних положень

навчального матеріалу; відповідає правильно, але недостатньо

осмислено; застосовує знання при виконанні завдань за зразком

ІІІ. Достатній

 

7

Учень/учениця правильно відтворює навчальний матеріал, знає

основоположні теорії і факти, наводить окремі власні приклади

на підтвердження певних думок, частково контролює власні

навчальні дії

8

Учень/учениця має достатні знання, застосовує вивчений

матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати,

встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами,

фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність;

відповіді логічні, хоч і мають неточності

9

Учень/учениця добре володіє вивченим матеріалом, застосовує

знання в стандартних ситуаціях, аналізує й систематизує

інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

ІV. Високий

10

Учень/учениця має повні, глибокі знання, використовує їх у

практичній діяльності, робить висновки, узагальнення

11

Учень/учениця має гнучкі знання в межах вимог навчальних

програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, знаходить інформацію та аналізує її, ставить і розв'язує проблеми

12

Учень/учениця має системні, міцні знання в обсязі та в межах

вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує,

оцінює, узагальнює опанований матеріал, самостійно

користується джерелами інформації, приймає обґрунтовані

рішення

 


Немає коментарів:

Дописати коментар